Αντικείμενο εργασίας του Βοηθού Νοσηλευτή του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας - Ευεξίας αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

  • Ετοιμάζει και χορηγεί εργαλεία για μία χειρουργική επέμβαση και απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου.
  • Αναλαμβάνει τη φροντίδα του ασθενή.
  • Προετοιμάζει σετ αλλαγής τραύματος, κάνει ενέσεις και χορηγεί φάρμακα
  • Εφαρμόζει τεχνικές πρόληψης κατακλίσεων και ατομικής καθαριότητας.
  • Συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας ασθενών στο σπίτι ή σε κέντρο υγείας.
  • Πραγματοποιεί μετρήσεις (πίεσης, σακχάρου κ.α.).
  • Προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να επέμβει ο γιατρός.
  • Εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές σε αρρώστους με παθήσεις του ματιού, αυτιού, οστών, γεννητικών οργάνων, νευρικού και ουροποιητικού συστήματος, φροντίζει νεογνό.

Συνθήκες Εργασίας:

Ο βοηθός Νοσηλευτή, εργάζεται κάτω από τις οδηγίες και εντολές του θεράποντα Γιατρού, του επικεφαλής Νοσηλευτή/τριας ή της Προϊσταμένης.
Εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές για την πρόληψη, την προαγωγή και την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών. Συνήθως εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας κάποιες καταστάσεις που προϋποθέτουν ψυχική αντοχή και σωματική αντοχή. Αντιμετωπίζει αρκετές φορές, όπως όλοι οι επαγγελματίες υγείας, ανθυγιεινές συνθήκες και επομένως πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Τομείς Απασχόλησης: Ο βοηθός νοσηλευτή μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές ,Μαιευτήρια Ιδιωτικά Ιατρεία, Οδοντιατρεία ,Υγειονομικούς Σταθμούς, EKAB, Παιδικές Κατασκηνώσεις ,Κέντρα Υγείας ,Οίκους Ευγηρίας Κέντρα Αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες ,στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των Δήμων, και ως ελεύθερος επαγγελματίας να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι προοπτικές απασχόλησης διαγράφονται θετικέςλόγω της υψηλής ζήτησης του επαγγέλματος.

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο τίτλους σπουδών: 

1. Πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Επίσης μπορούν να εγγράφονται  στα ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)  και  κατά  προτεραιότητα  σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του  πτυχίου τους.