Αντικείμενο εργασίας του  βοηθού  Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων  του τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας είναι να:

  • Διενεργεί στο εργαστήριο τις εξετάσεις (αιματολογικές, μικροβιολογικές και βιοχημικές).
  • Παρασκευάζει όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα.
  • Πραγματοποιεί λήψη αίματος ή άλλων δειγμάτων.
  • Αναγράφει τα στοιχεία των εξεταζομένων, τις αιτούμενες εξετάσεις και τα αποτελέσματα στο αρχείο του εργαστηρίου.
  • Δίνει οδηγίες προς τους εξεταζομένους για τη σωστή προετοιμασία τους και συλλογή των δειγμάτων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με την ολοκλήρωση των σπουδών του μπορεί να εργαστεί, ως βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε εργαστήρια μικροβιολογικά, βιοχημικά, αιματολογικά, ανοσολογικά, παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά σε κέντρα αιμοδοσίας σε διαγνωστικά κέντρα με τις παραπάνω ειδικότητες σε φαρμακευτικές εταιρίες σε υπηρεσίες υγείας ή περιφερειακά κέντρα

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο τίτλους σπουδών: 

1. Πτυχίο βοηθού  Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Επίσης μπορούν να εγγράφονται  στα ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)  και  κατά  προτεραιότητα  σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του  πτυχίου τους.