ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  • Εμφανίσεις: 113

Παρουσίαση της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών

 

ΤΟΜΕΑΣ   ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

Ειδικότητα :  Βοηθών  Νοσηλευτών

 

 

 


Η  Νοσηλευτική   αποτελεί  επιστημονικό  και  επαγγελματικό  κλάδο  στα  επαγγέλματα  Υγείας .

 Ασχολείται  με   τη  φροντίδα  του  ασθενούς  και υγιούς  ανθρώπου, αποβλέπει  στη  βελτίωση  και  αποκατάσταση  της  υγείας, στην  ανακούφιση  του πόνου, συμβάλλει  στη  διάγνωση  και  θεραπεία  της  νόσου, στην  κάλυψη  φυσικών, ψυχολογικών, κοινωνικών  αναγκών  που  απορρέουν  από  αυτή και μεριμνά  για  την  πρόληψη  της  αρρώστιας  και  την  προαγωγή  της  υγείας .
Η  Νοσηλευτική  είναι  προσφορά  υπηρεσίας  από  άνθρωπο  σε  άνθρωπο, συμβάλλει  στη  δραστηριοποίηση  του  ατόμου, στην  ενεργό  συμμετοχή  του στη  ζωή, όπως  επίσης  και  στην  κοινωνική  και  επαγγελματική  του  αποκατάσταση.

 

 

Ο  νοσηλευτής  προσφέρει  ένα  κοινωνικό  έργο, που  απαιτεί  επιστημονικές   γνώσεις , τεχνικές  δεξιότητες  και  εφαρμογές  και  ανθρωπιστική  συμπεριφορά.

 

 

 

Ο Βοηθός Νοσηλευτών αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

 

  • Ετοιμάζει και χορηγεί εργαλεία για μία χειρουργική επέμβαση και απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου.
  • Αναλαμβάνει τη φροντίδα του ασθενή.
  • Προετοιμάζει σετ αλλαγής τραύματος, κάνει ενέσεις και χορηγεί φάρμακα
  •  Eφαρμόζει τεχνικές πρόληψης κατακλίσεων και ατομικής καθαριότητας.
  • Συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας ασθενών στο σπίτι ή σε κέντρο υγείας.
  • Πραγματοποιεί μετρήσεις (πίεσης, σακχάρου κ.α.).
  • Προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να επέμβει ο γιατρός.
  • Εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές σε αρρώστους με παθήσεις  του ματιού, αυτιού, οστών, γεννητικών οργάνων, νευρικού και ουροποιητικού συστήματος, φροντίζει νεογνό.

 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά ,μπορεί να ασκεί τη νοσηλευτική σε όλο το εύρος της και σε όλες τις δομές υπηρεσιών υγείας.

 

Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε :

 

 

Νοσοκομεία  και Κέντρα Υγείας, Νοσηλευτικές μονάδες, Υγειονομικούς, σταθμούς, ΕΚΑΒ, Οίκους ευγηρίας, Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική  παρακολούθηση.

 

 

 

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασική Νοσηλευτική

3Θ + 10Ε

2.

Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας I

3.

Αγγλικά Ειδικότητας

4.

Στοιχεία Παθολογίας

5.

Χειρουργική – Τεχνική Χειρουργίου

6.

Φαρμοκολογία

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

 

Γ’ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II

2.

Εξελικτική Ψυχολογία

3.

Νοσηλευτική

3Θ + 2Ε

4.

Στοιχεία Νευρολογίας – Ψυχιατρικής

5.

Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο

7

6.

Στοιχεία Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Στοιχεία Παιδιατρικής

Σύνολο:

23 ώρες

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Βοηθός Νοσηλευτή

Νομοθεσία: Π.Δ. 210/01 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/24-7-01) και Υ.Α.Υ7β/οικ.4756/01 (Φ.Ε.Κ. 1082/Β’/14-8-01) και Π.Δ. 268/2003 (Φ.Ε.Κ. 240/Α’/16-10-03)

Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.