Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού αναλαμβάνει τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού, τόσο σε οικιακό όσο και σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Τοποθετεί, συντηρεί και επισκευάζει συστήματα και μηχανήματα ψύξης και κλιματισμού σε σπίτια, γραφεία, βιομηχανίες, νοσοκομεία και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, μελετά τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τις σχετικές οδηγίες των μηχανημάτων πριν κάνει μια εγκατάσταση. Σημειώνει τις θέσεις όπου θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα και οι συσκευές. Εγκαθιστά μηχανήματα όπως ψυγεία, κλιματιστικές συσκευές, παγομηχανές και συνδέει τα διάφορα τμήματα των σωληνώσεων. Δοκιμάζει και ελέγχει τη στεγανότητα και την καλή λειτουργία της όλης εγκατάστασης και, τέλος, συντηρεί και επιδιορθώνει τα οικιακά ή επαγγελματικά ψυγεία, τις κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού και κάθε είδους ψυκτικές συσκευές.

Ο Ψυκτικός χρησιμοποιεί μανόμετρο, φιάλες με φρέον, χαλκοσωλήνες, αντλία κένωσης αέρα και ψυκτικό έλαιο.

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο τίτλους σπουδών: 

1. Πτυχίο Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού μπορεί να:

-          εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού

-          ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων

-          απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτης συντήρησης.

Μαθήματα - Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α/Α         ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                    ΩΡΕΣ

1              Στοιχεία Μηχανών                                                                             3Θ

2              Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού                                                        3Θ

3              Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)                                         5Ε

4              Εγκαταστάσεις Κλιματισμού                                                                       3Θ+4Ε

5              Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού

Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού                                                  1Θ+2Ε

6              Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 2Ε

                ΣΥΝΟΛΟ                                                                                             23 ΩΡΕΣ

Με έντονη γραμματοσειρά τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα