Αντικείμενο του Μηχανολόγου είναι να:

 • Μελετά, Σχεδιάζει, Κατασκευάζει πραγματικά αντικείμενα και μηχανισμούς από το μηδέν, συνδυάζοντας κατάλληλα θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εμπειρίες και δεξιότητες
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και -κατά περίπτωση- την επισκευή μηχανών.
 • Επιβλέπει, συντηρεί, διορθώνει ή υποστηρίζει τις πωλήσεις μηχανών, εγκαταστάσεων, προϊόντων. Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.

Στο Εργαστηριακό Κέντρο της Δράμας λειτουργούν τα παρακάτω τέσσερα  εργαστήρια του τομέα Μηχανολογίας:

 • Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Εγκατστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
 • Οχημάτων

Στα εργαστήρια αυτά εξυπηρετούνται οι παρακάτω τέσσερις ειδικότητες του τομέα Μηχανολογίας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
 • Τεχνικός Οχημάτων

Φωτογραφίες Εργαστηρίων

ergast mixanologias 3 ergast mixanologias 1 ergast mixanologias 7 ergast mixanologias 8 ergast mixanologias 4 ergast mixanologias 2