Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

  • Εμφανίσεις: 89

Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Οι μαθητές λαμβάνουν βασικές γνώσεις στον τομέα της  επεξεργασίας, μεταποίησης και συσκευασίας των γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης σε τομείς όπως η γαλακτοκομία, η επεξεργασία και η συντήρηση τροφίμων φυτικής προέλευσης, η χημική και μικροβιολογική ανάλυση των τροφίμων, η υγιεινή των τροφίμων κ.λ.π.