Αντικείμενο εργασίας του  απόφοιτου της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος είναι

 • να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άρωσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές κατεργασίας του εδάφους.
 • να επιλέγει και να αγοράζει το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές κυρίως μεθόδους (αναγνώριση βασικών συμπτωμάτων ασθενειών, διάκριση γεωργικών φαρμάκων και σκευασμάτων).
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες λίπανσης (προσδιορισμός των λιπαντικών απαιτήσεων μιας καλλιέργειας, σχεδιασμός προγράμματος λίπανσης, εφαρμογής  λιπασμάτων, κ.λπ.).
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του (χειρισμός πρώτης ύλης και εξοπλισμού, διαλογή, τυποποίηση μεταφοράς, κ.λπ.).
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας.
 • να χειρίζεται τα γεωργικά μηχανήματα.
 • να εκτελεί βασικές εργασίες εκτροφής των παραγωγικών αγροτικών ζώων.
 • να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος στην επιχείρησή του
 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με την ολοκλήρωση των σπουδών μπορεί να εργαστεί

στο δημόσιο τομέα:

 • σε όλες τις περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας στην υπηρεσία περιβάλλοντος, διαχείρισης φυσικών πόρων και πρασίνου.
 • σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
 • σε εργαστήρια εδαφολογίας.
 • στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών.
 • σε Κέντρα σποροπαραγωγής  και πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • σε υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων.
 • σε εργαστήρια γενετικής και βελτίωσης φυτών –ζώων.
 • στα δημόσια κτηνιατρεία – Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών

και στο ιδιωτικό τομέα:

 • να λειτουργήσει αυτόνομη σύγχρονη επιχείρηση χρηματοδοτούμενος από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πάντοτε με τον επιστημονικό έλεγχο των πτυχιούχων επιστημόνων Γεωπόνων Α.Ε.Ι.
 • να εκτελεί βασικές εργασίες σε σύγχρονα ιδιωτικά κέντρα παραγωγής αγενούς και εγγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών
 • να εργαστεί σε σύγχρονες βιομηχανίες επεξεργασίας και μεταποίησης πρωτογενών συμβατικών και βιολογικών γεωργικών προϊόντων
 • σε σύγχρονες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις να χειρίζεται τα αυτόματα συστήματα λειτουργίας της παραγωγής
 • σε ιδιωτικά εργαστήρια εδαφολογίας -φυτοπαθολογίας
 • σε ιδιωτικά Γεωπονικά εργαστήρια
 • σε σύγχρονες εκμεταλλεύσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων

Στους απόφοιτους της ειδικότητας χορηγούνται δύο τίτλοι σπουδών: 

1. Πτυχίο ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Επίσης μπορούν να εγγράφονται  στα ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)  και  κατά  προτεραιότητα  σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του  πτυχίου τους.