Γεωπονίας και Περιβάλλοντος

  • Εμφανίσεις: 98

Γεωπονίας και Περιβάλλοντος

  Υπάρχει ένας χώρος όπου οι μαθητές προετοιμάζουν το έδαφος και καλλιεργούν κάτω από την καθοδήγηση των καθηγητών τους και παράγουν διάφορα λαχανικά και ανθοκομικά φυτά, χρησιμοποιώντας τεχνικές όσο το δυνατόν φιλικές προς το περιβάλλον.