Επιχειρηματικής Γεωργίας

  • Εμφανίσεις: 87

Εργαστήριο Επιχειρηματικής Γεωργίας

Οι μαθητές μαθαίνουν για τις καλλιεργητικές τεχνικές και την προστασία των φυτών των σημαντικότερων καλλιεργειών στην Ελλάδα. Επίσης παρακολουθούν μαθήματα αγροτικής οικονομίας.