Ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στοχεύει να εκπαιδεύσει τους μαθητές/τριες στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στη γεωργική παραγωγή και στην επεξεργασία και ποιότητα των τροφίμων. Επίσης τους εκπαιδεύει για να γίνουν επιτυχημένα στελέχη για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Αντικείμενο του αγροτουρισμού είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων, των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομικά περιοχών καθώς και η διατήρηση παραδο­σιακών τεχνών, εθίμων και προϊόντων.

 Οι γνώσεις θεωρητικές και πρακτικές που παρέχει ο τομέας αυτός προσαρμόζονται συνεχώς στις επιταγές των νέων τεχνολογικών εξελίξεων ώστε οι μαθητές/τριες να πάρουν όλα τα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Στο Εργαστηριακό Κέντρο της Δράμας λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια του τομέα Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος:

  • Γεωπονίας και Περιβάλλοντος
  • Επιχειρηματικής Γεωργίας
  • Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Στα εργαστήρια αυτά εξυπηρετούνται οι παρακάτω δύο ειδικότητες του Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Φωτογραφίες Εργαστηρίων

IMG 20171208 100945 IMG 20171208 100925 IMG 20171208 100844  IMG 20171208 100828 

21 22 23