ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  • Εμφανίσεις: 151

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Στην ομάδα αυτή υπάγεται ο τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με τις εξής 2 ειδικότητες:

  1) Τεχνικός Φυτικής  Παραγωγής  2) Τεχνικός Τροφίμων  και Ποτών.

Ο τομέας έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους μαθητές/τριες στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στη γεωργική παραγωγή και  στην επεξεργασία και ποιότητα των τροφίμων. Επίσης τους εκπαιδεύει για να γίνουν επιτυχημένα στελέχη για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Αντικείμενο του αγροτουρισμού είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων, των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομικά περιοχών καθώς και η διατήρηση παραδο­σιακών τεχνών, εθίμων και προϊόντων.

 Οι γνώσεις θεωρητικές και πρακτικές που παρέχει ο τομέας αυτός προσαρμόζονται συνεχώς στις επιταγές των νέων τεχνολογικών εξελίξεων ώστε οι μαθητές/τριες να πάρουν όλα τα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εργαστηριακών μαθημάτων στην  Β΄ και  Γ΄ Τάξη είναι:

Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Β΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

2.

Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία

3.

Περιβάλλον & Γεωργία

4.

Φυτοπροστασία

5.

Φυτική Παραγωγή

6.

Αμπελουργία

                ΣΥΝΟΛΟ

11 ώρες

 

 

 

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

2.

Δενδροκομία

3.

Ανθοκομία Λαχανοκομία

4.

Βιολογική Γεωργία

5.

Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 

 

 

                ΣΥΝΟΛΟ

8 ώρες

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αγροτική Ανάπτυξη & Οικονομία

2.

Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών

3.

Περιβάλλον & Γεωργία

4.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών

5.

Παραγωγή & Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων

6.

Παραγωγή Έτοιμων Τροφίμων και Ποτών  

              ΣΥΝΟΛΟ

10 ώρες

 

Γ΄ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

2.

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

3.

Επεξεργασία - Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

4.

Επεξεργασία - Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

5.

Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών

 

ΣΥΝΟΛΟ

8 ώρες

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΛ

 

 ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ

 

 Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α)

 

 Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:

 • να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος

 • να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

• να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του, τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

• να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί, βιότοποι..)

 •να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον

 • να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων (προετοιμασία εδάφους, σπορά, λίπανση, άρδευση, καλλιέργεια, συλλογή, αποθήκευση, συντήρηση..)

• να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης

 • να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άροσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και συντήρησης του εδάφους

• να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και ποσότητες από σπόρους ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό

• να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές κυρίως μεθόδους

• να εκτελεί βασικές εργασίες λίπανσης

• να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του

 • να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας

• να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα κατεργασίας εδάφους

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ   

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 - να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.α.)

 - να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον –

 να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής

 - να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων

 - να παρακολουθεί και να επεμβαίνει. στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων (γραμμή παραγωγής εργοστασίου)

 - να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα βασικά γεωργικά προϊόντα

 - να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των ζωικών και φυτικών  προϊόντων ώστε να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία παραγωγής τους

- να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής

- να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η ασφάλεια του καταναλωτή

 - να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύεται βασικά γεωργικά προϊόντα - να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους

 - να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

 - να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφίμων

 - να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο

 

- να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας