Αντικείμενο εργασίας του  απόφοιτου της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας είναι

ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
 • ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
 • οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών
 • συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
 • διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων

ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • τηρεί λογιστικά βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ
 • εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
 • παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
 • φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
 • διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
 • παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρωτων υλών κλπ)
 • συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με την ολοκλήρωση των σπουδών μπορεί να εργαστεί

 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Εμπορικές Εταιρίες
 • Βιομηχανίες
 • Φοροτεχνικά Γραφεία
 • Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Δημοτικές Υπηρεσίες
 • τουριστικές επιχειρήσεις
 • ασφαλιστικά ταμεία
 • Ασφαλιστικές Εταιρίες
 • χρηματιστήριο
 • Χρηματιστηριακά Γραφεία
 • Τράπεζες
 • Βιοτεχνίες

Στους απόφοιτους της ειδικότητας χορηγούνται δύο τίτλοι σπουδών: 

1. Πτυχίο ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Επίσης μπορούν να εγγράφονται  στα ινστιτούτα Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)  και  κατά  προτεραιότητα  σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του  πτυχίου τους