Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κινητικότητας ERASMUS +  με κωδικό 2014-1-EL01-ΚΑ102-000185  δέκα (10) εκπαιδευτικοί:

 

1

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

3

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

4

ΚΑΡΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

5

ΚΑΡΠΟΥΖΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ

6

ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

7

ΠΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8

ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

9

ΣΥΛΛΟΓΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

10

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Δράμας με υπεύθυνο συντονιστή τον κ. Ηλιόπουλο Δημήτριο διευθυντή του 1ου  Εργαστηριακού Κέντρου  Δράμας  μετέβησαν στη γεωργική σχολή  Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra  ( www.lfs-pyhra.ac.at) που βρίσκεται στο κέντρο της Κάτω Αυστρίας κοντά στην επαρχιακή πρωτεύουσα του St. P?lten, για το χρονικό διάστημα 5/7/2015 έως 11/7/2015. Στο αγρόκτημα της σχολής λειτουργούν  εργαστήρια  για  τη φυτική παραγωγή, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, τα γεωργικά μηχανήματα, την επεξεργασία φρούτων, την επεξεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων και ξυλουργικών εργασιών , που χρησιμοποιούνται για την πρακτική  άσκηση των σπουδαστών.

Σκοπός της επίσκεψης , ήταν να συμβάλει :
            - Στην αναβάθμιση  και ενίσχυση του επιστημονικού  επιπέδου των συμμετεχόντων, αλλά και της εκπαιδευτικής και διδακτικής πρακτικής τους.

-Στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς της γεωργικής σχολής  Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra σε θέματα βιολογικής καλλιέργειας και αεϊφόρου διαχείρισης αγροτικών και δασικών εκτάσεων.

-Στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών   από εξειδικευμένα  στελέχη της γεωργικής σχολής  Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra σχετικά με τη διαχείριση μαθητικών συνεταιρισμών με σκοπό την πώληση προϊόντων που παράγονται στη σχολή, ασφάλισης μαθητών και οικονομικής διαχείρισης των εσόδων του συνεταιρισμού, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

- Στη γνωριμία των συμμετεχόντων με ένα διαφορετικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών μέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής διάστασης όσον αφορά την επιχειρηματικότητα των νέων  και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι συμμετέχοντες μετά από αυτή την εμπειρία θα είναι σε θέση να προτείνουν τη δημιουργία ανάλογων δομών στην εθνική Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση.

 

-Στην  ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών της γεωργικής σχολής  Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra και του 1ου ΕΚ Δράμας .