Η πρωτοβουλία GIS.edu στα Education Leaders Awards 2018

Βραβεύθηκε ηλεκτρονική

πλατφόρμα από τη Δράμα

για περιβαλλοντική συνείδηση

 

ΜΙΑΣ σημαντικής βράβευσης έτυχαν άνθρωποι και υπηρεσίες της Δράμας, στο πλαίσιο των βραβείων Education Leaders Awards 2018, και στην κατηγορία Εξωστρέφεια και Συνεργασία – Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης (Bronze).

brabio

Αναλυτικότερα, στις 18 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η βράβευση της πρωτοβουλίας gis.edu (Green Inspires Students), που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των:

 • Εργαστηριακό Κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
 • Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας  (ΠΕ) Δράμας,
 • Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – Σχολή Θετ. Επιστ. & Τεχνολογίας.

GIS

Πρόκειται για δράση και καινοτομίες που πραγματοποίησαν άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους και βραβεύτηκαν αυτοί που «συνδύασαν τα πλέον απίστευτα υλικά». Αυτοί που «καινοτόμησαν με δράσεις σε όλη την Ελλάδα, βασισμένες στην διαφορετικότητα, τη συνεργασία αλλά και τον σεβασμό».

 

GIS.edu

Ομάδα:

 • MSc Χρήστος Σαμαράς Τομεάρχης Μηχανολογίας στην Δευτεροβάθμια.  
 • Δέσποινα Καλπάκη καθηγήτρια Δομικών Έργων
 • Χρήστος Κανσίζογλου Καθηγητής Οχημάτων
 • MSc Συμεών Θραμπουλίδης, Καθηγητής Μηχανολογίας
 • MSc Ιωάννης Κασμερίδης καθηγητής Πληροφορικής
 • Dr. Σπυρίδων Κιουλάνης Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Δράμας
 • MSc Γεώργιος Δρακοντίδης, καθηγητής Οχημάτων
 • Νικόλαος Καρπέτης, καθηγητής Ηλεκτρονικής
 • MSc Αναστασία Χρυσομαλίδου, καθηγήτρια Δομικών Έργων
 • Dr. Βασίλειος Βερύκιος καθηγητής Ε.Α.Π.
 • MSc Ευάγγελος Μαλκάκης, Περιβαλλοντολόγος
 • MSc Βασιλική Μπαρούτη, Γεωλόγος

kathigites

 

Περιγραφή:

Η ομάδα μας έχει οραματιστεί να εκπαιδεύσει μαθητές στα γεωπληροφοριακά συστήματα προς όφελος της πράσινης αστικής κινητικότητας μέσω μιας εφαρμογής - παιχνίδι σε κινητά και ταμπλέτες και στην αξιολόγηση σύνθεση και συγκέντρωση δεδομένων . Οι μαθητές καθώς κινούνται προς το σχολείο μέσω της εφαρμογής GIS.edu στέλνουν στο σύννεφο (Cloud DataBase) το GPS στίγμα τους καθώς και πληροφορίες όπως το μέσο μετακίνησης, τη γενική βαθμολογία και τον αριθμό των απουσιών. Τα παραπάνω δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε συγκεντρωτικά μέσω του Cloud DataBase και τα οπτικοποιούμε σε ψηφιακούς χάρτες και WebGIS εφαρμογές. Στόχος είναι οι μαθητές να διαπιστώσουν προβλήματα μετακίνησης και να συνδιαμορφώσουν προτάσεις για ταχύτερη, οικονομικότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα.

Οι δυνάμεις μας στηρίζονται στην πολυδιάστατη ομάδα μας που είναι μηχανολόγοι, γεωλόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Προγραμματιστές, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ειδικοί στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, με εμπειρία σε διοίκηση και εκπαίδευση με πολλές πετυχημένες εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και τίτλο από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης(EIPA).

Οι ευκαιρίες που διαπιστώσαμε είναι το κενό εκπαίδευσης που υπάρχει στο αντικείμενο μας αλλά και το έδαφος που κερδίζουν οι τεχνολογίες γεωπληροφορικής στην πρακτική τους εφαρμογή  στο περιβάλλον, στην μηχανολογία, στην πληροφορική, τοπογραφία  κτλ.

Αδυναμίες που αντιμετωπίσαμε είναι η απαγόρευση δια νόμου των κινητών στο σχολείο και προσαρμοστήκαμε μόνο εκτός. Επίσης η χρήση κινητού και ταμπλέτας έχει συνδυαστεί από τους νέους μας για χρήση επικοινωνίας και παιχνιδιού αλλά προσδοκούμε να το μετατρέψουμε σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό εργαλείο, παρέχοντας κίνητρα ενεργητικής συμμετοχής σε έρευνες και δράσεις που διεξάγονται μέσω εφαρμογών.

Απειλές που εμφανίστηκαν στην προσπάθεια μας είναι ο νέος αυστηρός κοινοτικός νόμος General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) αλλά η ομάδα μας το πρόβλημα αυτό το μετέτρεψε σε ευκαιρία εκπαίδευσης στη συμμόρφωση των κανονισμών.

dieuthinsi

Διδακτικοί Στόχοι GIS.edu:

  1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα Γ.Π.Σ (Γεωπληροφορικά Συστήματα) και να παρακολουθήσουν πώς αναπτύσσουν τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση μοντελοποίηση και οπτικοποίηση κάθε μορφής πληροφορίας που εξελίσσεται και συμβαίνει στο γεωγραφικό περιβάλλον και τον πραγματικό κόσμο.
  1. Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη χρησιμότητα της οπτικοποίησης της πληροφορίας και πως μπορεί να συμβάλλει στη λήψη ορθότερων και πιο αντικειμενικών αποφάσεων με χρονικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κέρδος.
  1. Να προωθηθεί η συνειδητοποίηση, η ενημέρωση και η παρακίνηση των μαθητών για την κλιματική αλλαγή, και για τις αλλαγές που μπορούν να κάνουν στην καθημερινή τους ζωή συμβάλλοντας στην αντιμετώπισή του.
  1. Εφαρμογή του «Σκέψου Παγκόσμια – Δράσε τοπικά», αφού αναδεικνύεται η συλλογικότητα της δράσης, που ωστόσο περνά μέσα και από στην λειτουργία του μαθητή ως μονάδα.
  1. Εξοικείωση με ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργούν εύκολα εφαρμογές που έχουν άμεσο οπτικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με χαρτογραφικά - γεωγραφικά δεδομένα ς χωρίς να χρειάζεται να εμβαθύνουν στις έννοιες του αντικειμενοστραφή και του οπτικού προγραμματισμού ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν τις βασικές αλγοριθμικές και προγραμματιστικές δομές
  1. Ανάπτυξη από τους μαθητές δεξιοτήτων πάνω στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων (problem solving) και επεξεργασίας δεδομένων, μέσα από την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων όπου μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες να επικοινωνούν, να επιχειρηματολογούν, να διαφωνούν, και τελικά να συνεργάζονται, βασικό συστατικό της μεθοδολογίας  STEM
  1. Εμπέδωση της έννοιας των υπηρεσιών «νέφους» (cloud services) τόσο με τη χρήση της πλατφόρμας προγραμματισμού App Inventor η οποία είναι εξ’ ολοκλήρου προσβάσιμη  από το Διαδίκτυο, όσο με την αποθήκευση των συλλεγόμενων δεδομένων σε αποθηκευτικούς χώρους του διαδικτύου (cloud storage), όσο και με την χρήση της WebGIS Cloud based πλατφόρμας ArcGIS Online
  1. Γνωριμία με τις βασικές αρχές λειτουργίας του συστήματος GPS και σύνδεση με τις υπάρχουσες γνώσεις στη Φυσική (ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφορικές συνδέσεις) και στα Μαθηματικά (συντεταγμένες, υπολογισμός αποστάσεων, στατιστική επεξεργασία δεδομένων κ.ά.)
  1. Να υπολογίσουν τους ρύπους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
  1. Να μετράνε ρύπους και να τους διαχωρίζουν με χρήση αναλυτή καυσαερίων.
 1. Να γνωρίσουν την σχέση του προφίλ καθημερινής μετακίνησης των μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με τις εκπομπές CO2 από τα μέσα μεταφοράς και την κλιματική αλλαγή.

STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics]

Ο όρος  “STEM” είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά. Ο όρος “STEM” πρωτοεμφανίσθηκε το 2001 από τη βιολόγο Judith A. Ramaley, η οποία ως Διευθύντρια του Ιδρύματος Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ, ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών. Είναι ένας νέος  “μετά – επιστημονικός κλάδος”! Στο Πανεπιστήμιο της Columbia αναφέρεται ότι το βασικό ερώτημα είναι: “Πώς μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, και με επιτυχία να αποφοιτούν από το λύκειο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς μια δουλειά της επιλογής τους;”

Το έργο μας GIS.edu συνδέει  όλα τα χαρακτηριστικά STEM όπως αποδεικνύεται παρακάτω αφού περιλαμβάνει:

Φυσικές Επιστήμες

  • CxHy, Εκπομπή CO2 από κινητήρες εσωτερικής καύσης , CO, (NO)x, O2.
  • Μηχανισμός φαινομένου θερμοκηπίου (κλιματική αλλαγή ) και σχέση του με τις εκπομπές από τα μέσα μεταφοράς.
 • Έρευνα παρατήρηση και πείραμα.

Τεχνολογία

  • Συστήματα μέτρησης ρύπων(αναλυτής καυσαερίων)
  • Συντελεστέςεκπομπής Copert EEA(European Environmental Agency)
  • GIS και WebGIS, γεωπληροφορική
 • Κινητές συσκευές, διασύνδεση δεδομένων, internet of things

Επιστήμη της Μηχανικής

  • Οικολογικοί κινητήρες, Βελτίωση μέσων μεταφοράς, Σύγχρονα - οικολογικά μέσα μεταφοράς
  • Συντελεστές εκπομπής Copert
  • Μηχανική φαινομένου θερμοκηπίου (κλιματική αλλαγή)
  • Μαθητικό μεταφορικό προφίλ, ποιότητα οχηματοχιλιομετρων.
 • Σύγχρονη τοπογαφία

Μαθηματικά

  • Εκτίμηση εκπομπών CO2, από τις μετακινήσεις των μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
  • Μοντελοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών
 • Ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων.

 

Πραγματοποιήθηκε στις 8-2-2018 διδακτική επίσκεψη των μαθητών του ηλεκτρολογικού τομέα της τρίτης τάξης στη Βιομηχανία Γάλακτος ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. στη Δράμα. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εργαστηριακών μαθημάτων  Αυτοματισμού και Ηλεκτρικών Εγκατάστεων.

 neogal 8 2 18 1 neogal 8 2 18 6 neogal 8 2 18 2 neogal 8 2 18 3 neogal 8 2 18 4 neogal 8 2 18 5 

 

Σε εργαστήριο Η/Υ του 1ου ΕΚ Δράμας, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 16.45-19:00, είχε πραγματοποιηθεί Επιστημονική ? Επιμορφωτική Ημερίδα, όπου είχε διοργανώσει η Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης Ελένη Μπαμπαλώνα με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.

Θέμα ημερίδας:« Καινοτομία κατά της Πρόωρης Σχολικής Εγκατάλειψης - ΔΙΑΡΡΟΗ ».

Προσκεκλημένοι ομιλητές:
Dr. Βερύκιος Βασίλειος (μέσω SKYPE)
Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Διευθυντής Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ)
Παπάζογλου Μιχαήλ
Διευθυντής ΕΠΑΛ Δοξάτου
MSc Σαμαράς Χρήστος
Καθηγητής 1ου ΕΚ και 1ου ΕΠΑΛ Δράμας
Υποψήφιος Διδάκτορας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η ΔΡΑΣΗ : http://eeyem.eap.gr/school_dropout/ 

 

 1

2

 

3

 

5

6

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον σύνδεσμο http://users.sch.gr/xrsamaras/diarroh.html.

 

Erasmuslogo

 

 

ΤοΕργαστηριακό Κέντρο Δράμας (Ε.Κ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+δράση KA1 ξεκινάει από το σχολικό έτος 2017-18 συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό ONECOconsulting & mobility που έχει έδρα τη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Η συνεργασία αυτή  θα κορυφωθεί από 17 Ιουνίου 2018 ως 24 Ιουνίου 2018 με την επίσκεψη 10 εκπαιδευτικών του Ε.Κ Δράμας στo ανώτερο τεχνικό σχολείο ADA ITS  στη Σεβίλλη, στο δημόσιο φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων ITV VEIASA  της Ανδαλουσίας που έχει έδρα τη Σεβίλλη καθώς και στα εργοστάσια της Renault ESPANA, Ferri ? Movil που ανήκει στον επενδυτικό όμιλο  Ford Group και στο βιομηχανικό συγκρότημα Desguace SOL.

team

 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ONECO ιδρύθηκε το 1997 και ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+  στους τομείς, της επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

Σκοπός της συνεργασίας  αυτής είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μετά από επισκέψεις που θα πραγματοποιήσουν, σε ανώτερη Τεχνική σχολή, στον οργανισμό πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων της Ανδαλουσίας και σε βιομηχανίες που υλοποιούν προγράμματα μαθητείας, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες  τους σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοεμφανιζόμενου θεσμού της μαθητείας στα ΕΠΑΛ.

Αυτό θα τους βοηθήσει όχι μόνο να εφαρμόσουν επιτυχώς το θεσμό της μαθητείας στην τοπική αγορά εργασίας, αλλά  να κινητοποιήσουν  και άλλους εκπαιδευτικούς με τελικό στόχο την καθολική εφαρμογή της μαθητείας με επιτυχία, όπως προβλέπει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

 

Έργο : Nano Hybrid Vehicle (NHV)

Ομάδα μαθητών του τομέα Μηχανολογίας/ ειδικότητα Οχημάτων του 1ου Ε.Κ & 1ου ΕΠΑΛ Δράμας συμμετείχε στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό «Quantum Spinoff 2016», που διοργανώνεται από το      Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης των Εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανικής Αγωγής και την Ερευνητική ομάδα Φωτονικής για Νανο-εφαρμογές του Ινστιτούτου Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με το έργο «Nano Hybrid Vehicle (NHV)» και κατέκτησε τη 2η θέση.

Στο  διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές Λυκείου, βασιζόμενοι στην έρευνα που έχουν διεξαγάγει στο χώρο της νανοτεχνολογίας, οι οποίοι πρέπει να δημιουργήσουν μία εικονική spinoff εταιρία.

Το έργο της ομάδας των μαθητών του 1ου Ε.Κ και 1ου ΕΠΑΛ Δράμας ήταν η δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης με αντικείμενο  τη σχεδίαση  υβριδικών αυτοκίνητων με μηδενικούς ρύπους. Για να επιτευχθεί αυτό τα αυτοκίνητα της εταιρίας θα παίρνουν την απαραίτητη ενέργεια για την κίνηση τους από φωτοβολταϊκά πανελ υψηλότερης ισχύος και απόδοσης, που υπόσχεται η Νανοτεχνολογία, σε συνδυασμό με κυψέλες υδρογόνου που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, επίσης βελτιωμένα από την Νανοτεχνολογία. Η λύση αυτή συμφέρει τις βιομηχανίες οχημάτων γιατί θα αυξηθεί το κόστος αγοράς του αυτοκινήτου, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί και τον χρήστη γιατί θα μειωθεί το συνολικό κόστος για τον οδηγό.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να φέρει σε επαφή τους μαθητές  με τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και να τους δώσει την ευκαιρία να δουν από πρώτο χέρι πώς μία καινοτόμος ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε μια εφαρμογή και στη δημιουργία μιας επιχείρησης. Κάτω από  την επίβλεψη και την καθοδήγηση ερευνητών αλλά και επιχειρηματιών του χώρου, οι μαθητές παράγουν ένα εικονικό προϊόν ή μια υπηρεσία με βάση τις γνώσεις του επιστημονικού αντικειμένου και στήνουν μία εικονική εταιρία νανοτεχνολογίας.

 Συντονιστής έργου :

·         ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΕ18.18 & ΠΕ20)

Συνεργάτες Καθηγητές :

·         ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΠΕ19, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΕΤΣΕΤΣΙΔΟΥ ΠΕ06, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΣΑΝΛΗ ΠΕ19, ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΠΕ02

 Συμμετέχοντες Μαθητές :

·         ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΤΑΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ, ΜΙΣΣΕΝΚΟ ΒΙΚΤΩΡ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΧΩΡΙΔΗΣ, ΕΓΚΛΑΝΤ ΜΕΜΑ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΗΣ ΚΥΣΣΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΑΝΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΛΑΒΑΣ, EMMAΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΛΗΣ

Εξωτερικοί Συνεργάτες : 

·         Master Καινοτομία στην Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα και το εργαστήριο Νανοτεχνολογίας  του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ΚΑΘ.ΤΕΙ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΘ.ΤΕΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΜΑΓΚΑΦΑΣ, MSc ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΡΔΟΣ, MSc ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, MSc ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣH

·         Founder & Business Coach ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ

·         Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ Καθηγητής ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ