Η πρωτοβουλία GIS.edu στα Education Leaders Awards 2018

Βραβεύθηκε ηλεκτρονική

πλατφόρμα από τη Δράμα

για περιβαλλοντική συνείδηση

 

ΜΙΑΣ σημαντικής βράβευσης έτυχαν άνθρωποι και υπηρεσίες της Δράμας, στο πλαίσιο των βραβείων Education Leaders Awards 2018, και στην κατηγορία Εξωστρέφεια και Συνεργασία – Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης (Bronze).

brabio

Αναλυτικότερα, στις 18 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η βράβευση της πρωτοβουλίας gis.edu (Green Inspires Students), που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των:

 • Εργαστηριακό Κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
 • Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας  (ΠΕ) Δράμας,
 • Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – Σχολή Θετ. Επιστ. & Τεχνολογίας.

GIS

Πρόκειται για δράση και καινοτομίες που πραγματοποίησαν άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους και βραβεύτηκαν αυτοί που «συνδύασαν τα πλέον απίστευτα υλικά». Αυτοί που «καινοτόμησαν με δράσεις σε όλη την Ελλάδα, βασισμένες στην διαφορετικότητα, τη συνεργασία αλλά και τον σεβασμό».

 

GIS.edu

Ομάδα:

 • MSc Χρήστος Σαμαράς Τομεάρχης Μηχανολογίας στην Δευτεροβάθμια.  
 • Δέσποινα Καλπάκη καθηγήτρια Δομικών Έργων
 • Χρήστος Κανσίζογλου Καθηγητής Οχημάτων
 • MSc Συμεών Θραμπουλίδης, Καθηγητής Μηχανολογίας
 • MSc Ιωάννης Κασμερίδης καθηγητής Πληροφορικής
 • Dr. Σπυρίδων Κιουλάνης Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Δράμας
 • MSc Γεώργιος Δρακοντίδης, καθηγητής Οχημάτων
 • Νικόλαος Καρπέτης, καθηγητής Ηλεκτρονικής
 • MSc Αναστασία Χρυσομαλίδου, καθηγήτρια Δομικών Έργων
 • Dr. Βασίλειος Βερύκιος καθηγητής Ε.Α.Π.
 • MSc Ευάγγελος Μαλκάκης, Περιβαλλοντολόγος
 • MSc Βασιλική Μπαρούτη, Γεωλόγος

kathigites

 

Περιγραφή:

Η ομάδα μας έχει οραματιστεί να εκπαιδεύσει μαθητές στα γεωπληροφοριακά συστήματα προς όφελος της πράσινης αστικής κινητικότητας μέσω μιας εφαρμογής - παιχνίδι σε κινητά και ταμπλέτες και στην αξιολόγηση σύνθεση και συγκέντρωση δεδομένων . Οι μαθητές καθώς κινούνται προς το σχολείο μέσω της εφαρμογής GIS.edu στέλνουν στο σύννεφο (Cloud DataBase) το GPS στίγμα τους καθώς και πληροφορίες όπως το μέσο μετακίνησης, τη γενική βαθμολογία και τον αριθμό των απουσιών. Τα παραπάνω δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε συγκεντρωτικά μέσω του Cloud DataBase και τα οπτικοποιούμε σε ψηφιακούς χάρτες και WebGIS εφαρμογές. Στόχος είναι οι μαθητές να διαπιστώσουν προβλήματα μετακίνησης και να συνδιαμορφώσουν προτάσεις για ταχύτερη, οικονομικότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα.

Οι δυνάμεις μας στηρίζονται στην πολυδιάστατη ομάδα μας που είναι μηχανολόγοι, γεωλόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Προγραμματιστές, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ειδικοί στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, με εμπειρία σε διοίκηση και εκπαίδευση με πολλές πετυχημένες εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και τίτλο από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης(EIPA).

Οι ευκαιρίες που διαπιστώσαμε είναι το κενό εκπαίδευσης που υπάρχει στο αντικείμενο μας αλλά και το έδαφος που κερδίζουν οι τεχνολογίες γεωπληροφορικής στην πρακτική τους εφαρμογή  στο περιβάλλον, στην μηχανολογία, στην πληροφορική, τοπογραφία  κτλ.

Αδυναμίες που αντιμετωπίσαμε είναι η απαγόρευση δια νόμου των κινητών στο σχολείο και προσαρμοστήκαμε μόνο εκτός. Επίσης η χρήση κινητού και ταμπλέτας έχει συνδυαστεί από τους νέους μας για χρήση επικοινωνίας και παιχνιδιού αλλά προσδοκούμε να το μετατρέψουμε σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό εργαλείο, παρέχοντας κίνητρα ενεργητικής συμμετοχής σε έρευνες και δράσεις που διεξάγονται μέσω εφαρμογών.

Απειλές που εμφανίστηκαν στην προσπάθεια μας είναι ο νέος αυστηρός κοινοτικός νόμος General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) αλλά η ομάδα μας το πρόβλημα αυτό το μετέτρεψε σε ευκαιρία εκπαίδευσης στη συμμόρφωση των κανονισμών.

dieuthinsi

Διδακτικοί Στόχοι GIS.edu:

  1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα Γ.Π.Σ (Γεωπληροφορικά Συστήματα) και να παρακολουθήσουν πώς αναπτύσσουν τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση μοντελοποίηση και οπτικοποίηση κάθε μορφής πληροφορίας που εξελίσσεται και συμβαίνει στο γεωγραφικό περιβάλλον και τον πραγματικό κόσμο.
  1. Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη χρησιμότητα της οπτικοποίησης της πληροφορίας και πως μπορεί να συμβάλλει στη λήψη ορθότερων και πιο αντικειμενικών αποφάσεων με χρονικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κέρδος.
  1. Να προωθηθεί η συνειδητοποίηση, η ενημέρωση και η παρακίνηση των μαθητών για την κλιματική αλλαγή, και για τις αλλαγές που μπορούν να κάνουν στην καθημερινή τους ζωή συμβάλλοντας στην αντιμετώπισή του.
  1. Εφαρμογή του «Σκέψου Παγκόσμια – Δράσε τοπικά», αφού αναδεικνύεται η συλλογικότητα της δράσης, που ωστόσο περνά μέσα και από στην λειτουργία του μαθητή ως μονάδα.
  1. Εξοικείωση με ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργούν εύκολα εφαρμογές που έχουν άμεσο οπτικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με χαρτογραφικά - γεωγραφικά δεδομένα ς χωρίς να χρειάζεται να εμβαθύνουν στις έννοιες του αντικειμενοστραφή και του οπτικού προγραμματισμού ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν τις βασικές αλγοριθμικές και προγραμματιστικές δομές
  1. Ανάπτυξη από τους μαθητές δεξιοτήτων πάνω στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων (problem solving) και επεξεργασίας δεδομένων, μέσα από την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων όπου μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες να επικοινωνούν, να επιχειρηματολογούν, να διαφωνούν, και τελικά να συνεργάζονται, βασικό συστατικό της μεθοδολογίας  STEM
  1. Εμπέδωση της έννοιας των υπηρεσιών «νέφους» (cloud services) τόσο με τη χρήση της πλατφόρμας προγραμματισμού App Inventor η οποία είναι εξ’ ολοκλήρου προσβάσιμη  από το Διαδίκτυο, όσο με την αποθήκευση των συλλεγόμενων δεδομένων σε αποθηκευτικούς χώρους του διαδικτύου (cloud storage), όσο και με την χρήση της WebGIS Cloud based πλατφόρμας ArcGIS Online
  1. Γνωριμία με τις βασικές αρχές λειτουργίας του συστήματος GPS και σύνδεση με τις υπάρχουσες γνώσεις στη Φυσική (ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφορικές συνδέσεις) και στα Μαθηματικά (συντεταγμένες, υπολογισμός αποστάσεων, στατιστική επεξεργασία δεδομένων κ.ά.)
  1. Να υπολογίσουν τους ρύπους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
  1. Να μετράνε ρύπους και να τους διαχωρίζουν με χρήση αναλυτή καυσαερίων.
 1. Να γνωρίσουν την σχέση του προφίλ καθημερινής μετακίνησης των μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με τις εκπομπές CO2 από τα μέσα μεταφοράς και την κλιματική αλλαγή.

STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics]

Ο όρος  “STEM” είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά. Ο όρος “STEM” πρωτοεμφανίσθηκε το 2001 από τη βιολόγο Judith A. Ramaley, η οποία ως Διευθύντρια του Ιδρύματος Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ, ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών. Είναι ένας νέος  “μετά – επιστημονικός κλάδος”! Στο Πανεπιστήμιο της Columbia αναφέρεται ότι το βασικό ερώτημα είναι: “Πώς μπορούμε να κάνουμε τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, και με επιτυχία να αποφοιτούν από το λύκειο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς μια δουλειά της επιλογής τους;”

Το έργο μας GIS.edu συνδέει  όλα τα χαρακτηριστικά STEM όπως αποδεικνύεται παρακάτω αφού περιλαμβάνει:

Φυσικές Επιστήμες

  • CxHy, Εκπομπή CO2 από κινητήρες εσωτερικής καύσης , CO, (NO)x, O2.
  • Μηχανισμός φαινομένου θερμοκηπίου (κλιματική αλλαγή ) και σχέση του με τις εκπομπές από τα μέσα μεταφοράς.
 • Έρευνα παρατήρηση και πείραμα.

Τεχνολογία

  • Συστήματα μέτρησης ρύπων(αναλυτής καυσαερίων)
  • Συντελεστέςεκπομπής Copert EEA(European Environmental Agency)
  • GIS και WebGIS, γεωπληροφορική
 • Κινητές συσκευές, διασύνδεση δεδομένων, internet of things

Επιστήμη της Μηχανικής

  • Οικολογικοί κινητήρες, Βελτίωση μέσων μεταφοράς, Σύγχρονα - οικολογικά μέσα μεταφοράς
  • Συντελεστές εκπομπής Copert
  • Μηχανική φαινομένου θερμοκηπίου (κλιματική αλλαγή)
  • Μαθητικό μεταφορικό προφίλ, ποιότητα οχηματοχιλιομετρων.
 • Σύγχρονη τοπογαφία

Μαθηματικά

  • Εκτίμηση εκπομπών CO2, από τις μετακινήσεις των μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
  • Μοντελοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών
 • Ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων.